ทราบอายุครรภ์มีประโยชน์อย่างไร

การที่เราทราบอายุครรภ์ถือเป็นสิ่งที่ดีในการจัดการตัวเองเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ได้ เช่น เราจะเอาเด็กไว้ต่อหรือไม่ หรือเลือกที่จะทำแท้งเพื่อเอาเด็กออก หากต้องการตั้งครรภ์ต่อการทราบอายุครรภ์เร็วช่วยให้วางแผนเรื่องการฝากครรภ์ เพราะเมื่อไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลหรือคลีนิกจะได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจดูหมู่เลือด ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส เอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบี รวมถึงภาวะซีดและพาหะธาลัสซีเมียบางชนิดด้วย ซึ่งการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ จะมีประโยชน์ในด้านการวินิจฉัยการให้การรักษา รวมถึงการป้องกันภาวะอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

หากต้องยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ อายุครรภ์จะเป็นสิ่งกำหนดว่าต้องใช้ยายุติการตั้งครร์หรือต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์
โดยในประเทศไทยยายุติการตั้งครรภ์นี้อยู่ในระหว่างการรอขึ้นทะเบียน ไม่มีขายทั่วไป (อาจจะมีขายตามเว็บไซต์) การจะยุติการตั้งครรภ์โดยทั่วไปจะต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ ทั้งนี้ประมาณยาจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ของคนไข้ และที่สำคัญคือโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพก็ลดลงตามขนาดของอายุครรภ์ คืออายุครรภ์น้อย ความเสี่ยงก็น้อย ใช้เวลาไม่มาก ค่าใช้จ่ายน้อย หากอายุครรภ์มาก การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เหมาะสมโดยแพทย์แม้จะมีความปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และสุขภาพกายของผู้รับบริการด้วย

ดังนั้น หลังจากรู้ว่าตั้งครรภ์ การรู้อายุครรภ์จึงจำเป็น เราสามารถนับอายุครรภ์ได้โดยการคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด จะรู้อายุครรภ์ว่ากี่สัปดาห์ หรือไปอัลตราซาวน์ เพื่อทราบอายุครรภ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลย หากจะตั้งครรภ์ต่อก็วางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งตนเองและครรภ์ หากต้องตัดสินใจยุติก็วางแผนในการจัดการตามเงื่อนไขของตนเองต่อไป

การรู้อายุครรภ์ก็เพื่อความปลอดของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ไม่ว่าการตัดสินใจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร 1663 ยินดีให้การปรึกษาเมื่อท้องไม่พร้อม เพื่อช่วยกันหาแนวทางการจัดการตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น